Moje lotnisko

O firmie

Dane firmy

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35
94-328 Łódź

Informacja dla pasażerów:
tel. +48 42 683 52 55

Sekretariat tel.: +48 42 683 52 10
Fax: +48 42 688 83 84

NIP: PL 7290113494
REGON: 470788461
KRS: 0000057719

Kapitał zakładowy: 344 861 500,00 zł  zł (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - XX Wydział Gospodarczy KRS: 0000057719

Zarząd

Prezes Zarządu (CEO) Anna Midera 

Dr Anna Midera pełni funkcję prezes od kwietnia 2017 roku. Wcześniej, przez pół roku była członkiem Zarządu Portu Lotniczego Łódź.

Prezes Anna Midera ma duże doświadczenie w branży transportowej i lotniczej. Pracowała w Ministerstwie Infrastruktury na stanowisku dyrektora i zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych, gdzie kierowała takimi projektami jak negocjacje z Komisją Europejską w sprawie Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T i opracowanie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Współpracowała z Zespołem Ministra Michała Boniego (Zespołem Doradców Premiera Donalda Tuska nad dokumentem Polska 2030 - Trzecia Fala Nowoczesności (2009-2011). Następnie była dyrektorem Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Dr Anna Midera jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, w którym przez 13 lat pracowała najpierw jako asystent, a następnie jako adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

Prokurent Samoistny  Artur Fraj
Artur Fraj Artur Fraj – rocznik 1984, z łódzkim lotniskiem związany od 2012 roku. Zaczynał pracę jako starszy specjalista, był też koordynatorem zespołu, kierownikiem działu, project managerem lotniska, a od 2017 jest dyrektorem handlowym i prokurentem spółki Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. Studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jest też absolwentem Szkoły Liderów kierowanej przez prof. Zbigniewa A. Pełczyńskiego z Oxfordu, promotora prac dyplomowych Billa Clintona i Viktora Orbana. W latach 2012 – 2017 członek Rady Programowej Telewizji Polskiej Oddział w Łodzi. Współpracownik Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca elektronizacji zamówień publicznych i uczestnik wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Jest certyfikowanym project managerem wpisanym na listę Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Projektami (IPMA), poziom D. Był również wiceprzewodniczącym Rady Łódzkiej Grupy Regionalnej IPMA Polska.

Prywatnie tata jeża Gustawa i zapalony podróżnik do miejsc nieoczywistych.

Skład Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Arkadiusz Tomasz Olędzki
Sekretarz Rady Nadzorczej Ryszard Michalski
Członkowie Rady Nadzorczej Marek Klimczak
Piotr Chajderowski

Dyrektorzy

Dyrektor Handlowy (CCO)  Artur Fraj
Artur Fraj Artur Fraj – rocznik 1984, z łódzkim lotniskiem związany od 2012 roku. Zaczynał pracę jako starszy specjalista, był też koordynatorem zespołu, kierownikiem działu, project managerem lotniska, a od 2017 jest dyrektorem handlowym i prokurentem spółki Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. Studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jest też absolwentem Szkoły Liderów kierowanej przez prof. Zbigniewa A. Pełczyńskiego z Oxfordu, promotora prac dyplomowych Billa Clintona i Viktora Orbana.           W latach 2012 – 2017 członek Rady Programowej Telewizji Polskiej Oddział w Łodzi. Współpracownik Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca elektronizacji zamówień publicznych i uczestnik wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Jest certyfikowanym project managerem wpisanym na listę Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Projektami (IPMA), poziom D. Był również wiceprzewodniczącym Rady Łódzkiej Grupy Regionalnej IPMA Polska.

Prywatnie tata jeża Gustawa i zapalony podróżnik do miejsc nieoczywistych.
Dyrektor Operacyjny (COO) Marek Domagała
Marek Domagała - rocznik 1959. Zawodowo związany z lotniskiem od stycznia 2012 roku. Pracę na lotnisku rozpoczął od stanowiska Security Managera, odpowiadając za ochronę pasażerów, ładunków i operacji lotniczych oraz szkolenie w tym zakresie osób zatrudnionych.  W wyniku konkursu od lipca roku 2017 objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Portu, a następnie od września roku 2019 stanowisko Dyrektora Operacyjnego.
Prywatnie miłośnik Bałkanów, gdzie spędził kilka lat, uczestnicząc w misjach pokojowych ONZ.
Dyrektor Finansowy (CFO) Jacek Światłowski
Jacek Światłowski – ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe z rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz akademię doradcy podatkowego w Akademii Biznesu MDDP w Warszawie. Uczestniczył w szkoleniach krajowych oraz zagranicznych m. in.  z finansów, rachunkowości, podatków,  zarządzania, komunikacji interpersonalnej. Od 2011r. dyrektor finansowy Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. Wcześniej pracował w bankach, domach maklerskich oraz pełnił funkcję dyrektora finansowego w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz licencję maklera papierów wartościowych.

Lista wspólników

Wspólnik Udział procentowy
Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
95,509
Województwo Łódzkie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 8
90-368 Łódź
4,489
Stowarzyszenie Aeroklub Łódzki
ul. Gen. S. Maczka 36
94-328 Łódź
0,001
Stowarzyszenie Aeroklub Polski
ul. 17 Stycznia 39
02-148 Warszawa
0,001
Łącznie 100