Twoja podróż

Osoby niepełnosprawne

Obsługa osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mają prawo do specjalnej asysty na terenie lotniska i podczas podróży lotniczej.

Port lotniczy i linie lotnicze mają obowiązek udzielania osobom niepełnosprawnym bezpłatnej pomocy oraz zapewnienia im odpowiednich udogodnień na podstawie przepisów unijnych, tj. rozporządzenia WE 1107 z dnia 5 lipca 2006 r.

Szczegółowe regulacje dotyczące charakteru i zakresu specjalnej asysty dla osób niepełnosprawnych, jaka jest zapewniona i udzielana na terenie Portu Lotniczego Łódź ujęte są w "Kodeksie dobrego postępowania przy obsłudze osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą."

Rezerwacja lotu

Dokonując rezerwacji należy pamiętać o poinformowaniu linii lotniczej lub biura podróży (za pomocą formularza rezerwacji u przewoźnika, telefonicznie lub za pośrednictwem internetu) o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to wcześniejsze przygotowanie odpowiedniej pomocy i sprawną obsługę również na terenie lotniska.

Personel dokonujący rezerwacji może zapytać o następujące kwestie:

  • rodzaj niepełnosprawności i w razie potrzeby jej medyczną nazwę,
  • problemy z przemieszczaniem się,
  • problemy z odbiorem komunikatów (wizualnych/głosowych) na terenie lotniska,
  • rodzaje potrzebnej pasażerowi pomocy,
  • rodzaj używanego sprzętu medycznego lub pomocniczego, jak np. wózek inwalidzki,
  • lekarstwa zażywane w trakcie podróży,
  • asysta psa przewodnika,
  • specjalne wymagania dotyczące wyżywienia.

Przejazd do / z lotniska

Taxi - w pobliżu terminala znajdują się miejsca postojowe dla taksówek, umożliwiające dogodny dojazd i odjazd bezpośrednio sprzed terminala.

Autobus miejski - przystanki autobusów miejskich znajdują się w pobliżu wejść do terminala. Autobusy niskopodłogowe przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych.

Samochód prywatny - parkingi lotniskowe mają specjalne miejsca przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Miejsca te oznaczone są odpowiednimi symbolami i znajdują się blisko wejść do terminala. Postój krótkoterminowy (do 30 minut) jest bezpłatny.

Dojście do terminala, pomoc przy odprawie

Przystanki autobusów miejskich, postoje taksówek oraz parkingi lotniskowe znajdują się w pobliżu terminala pasażerskiego, co ułatwia ich lokalizację.

Dodatkowo w otoczeniu terminala, jak i w jego wnętrzu zlokalizowane zostały punkty przywoławcze, które dają możliwość wezwania specjalnej asysty. Punkty te oraz wszystkie udogodnienia i usługi przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są oznaczone piktogramami w kolorze niebieskim.

Kontrola bezpieczeństwa - osoby niepełnosprawne podlegają kontroli bezpieczeństwa w takim samym zakresie, jak inni pasażerowie. Personel przeprowadzający kontrolę bezpieczeństwa jest odpowiednio przeszkolony w zakresie kontroli osób niepełnosprawnych.

Pasażer niepełnosprawny ma prawo - pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia - by przez cały czas pobytu na lotnisku i w trakcie odprawy towarzyszył mu jego pies-przewodnik. Możliwość przewozu psa - przewodnika na pokładzie samolotu należy ustalić bezpośrednio u przewoźnika w trakcie rezerwacji. Prosimy o zapoznanie się przed podróżą ze szczegółowymi zasadami przewozu lekarstw, płynów (zasady przewozu płynów) oraz listą przedmiotów zabronionych do przewozu (lista przedmiotów zabronionych).

Wejście na pokład samolotu - po przejściu kontroli bezpieczeństwa pasażerowie niepełnosprawni oczekują na wejście na pokład samolotu w hali odlotów, w której znajdują się specjalnie przystosowane dla nich miejsca. W przejściu z hali odlotów na pokład samolotu osobie niepełnosprawnej towarzyszy pracownik asysty. Od wejścia na pokład samolotu dalszej pomocy udziela personel linii lotniczej.

Infrastruktura lotniskowa dedykowana osobom niepełnosprawnym

Punkt przywoławczy ("help point") - pozwala na bezpośrednie wezwanie przez osobę niepełnosprawną pracowników asysty. Punkty te są wyraźnie oznaczone i rozmieszczone na terenie terminala i dróg dojścia do terminala w sposób dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Pracownik asysty - udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej od momentu jej przybycia do portu lotniczego, w trakcie oczekiwania na odprawę paszportowo-biletową, jak również podczas odprawy, aż do wejścia na pokład statku powietrznego.

Wizualno-dźwiękowy system informacji lotniskowej - informacje o lotach oraz inne komunikaty w terminalu międzynarodowym pojawiają się w formie wizualnej na ekranach oraz w formie dźwiękowej za pośrednictwem systemu nagłośnienia lotniska.

Miejsca zarezerwowane - w terminalu znajdują się miejsca zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych. Stanowią one udogodnienie dla pasażerów oczekujących na odprawę lub kolejny etap podróży.

Specjalnie przystosowane toalety - na terenie terminala znajdują się specjalnie oznaczone toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.