Kontakt

Newsletter

Newsletter PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA
Uzupełnij poprawnie!
Uzupełnij poprawnie!

Posiadasz prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Swoją zgodę można cofnąć w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości z wnioskiem o cofnięcie zgody na adres e-mail: iod@airport.lodz.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.

Zaznacz zgodę!
Zaznacz zgodę!
Zaznacz zgodę!