Moje lotnisko

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Jeżeli będąc na lotnisku lub w jego otoczeniu zauważyłeś/aś niepokojące zdarzenie, zjawisko lub problem, który w Twoim odczuciu może zagrażać bezpieczeństwu operacji lotniczej – ZGŁOŚ TO! W ramach działającego na lotnisku Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), każde takie zgłoszenie będzie zbadane, z zachowaniem całkowitej poufności źródła informacji.

Podejmij działanie!

Jeśli jesteś pracownikiem i/lub współpracujesz z portem lotniczym niezwłocznie poinformuj służby lotniskowe o wszystkich mogących mieć miejsce lub realnych zagrożeniach, dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, wszelkimi dostępnymi środkami - najbezpieczniej jest skorzystać z formularza online na naszej stronie internetowej! Zgodnie z obowiązującą na lotnisku Polityką Kultury Bezpieczeństwa (SeMS), każde takie zgłoszenie będzie zbadane, z zachowaniem całkowitej poufności źródła informacji.

Dobrego dnia.

Wybierz i wypełnij poniższy formularz:

Formularz dobrowolnego zgłoszenia System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
Uzupełnij poprawnie!
Uzupełnij poprawnie!
Uzupełnij poprawnie!
Zaznacz zgodę!
Zaznacz zgodę!
Formularz dobrowolnego zgłoszenia System Zarządzania Bezpieczeństwem (SeMS)
Uzupełnij poprawnie!
Uzupełnij poprawnie!
Uzupełnij poprawnie!
Zaznacz zgodę!
Zaznacz zgodę!
Formularz anonimowego zgłoszenia System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
Uzupełnij poprawnie!
Formularz anonimowego zgłoszenia System Zarządzania Bezpieczeństwem (SeMS)
Uzupełnij poprawnie!

Polityka Bezpieczeństwa
Zarządu Portu Lotniczego Łódź
im. Władysława Reymonta Sp z o.o.

Hodowle gołębi w okolicy lotniska

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa operacji lotniczych Port Lotniczy Łódź przypomina, że przepisy prawa lotniczego wskazują obszary, na których zabrania się hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla przelatujących statków powietrznych:

Art. 876. Zakazy niektórych działań w pobliżu lotniska 

Zabrania się:

1) w stosunku do lotnisk użytku publicznego, o których mowa w art. 59a certyfikat lotniska ust. 1 pkt 1 i 2, oraz lotnisk wpisanych wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych:
a) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 7 km od punktu odniesienia lotniska ujawnionego w rejestrze lotnisk,
b) hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 3 km od progu i końca drogi startowej lotniska i 1,5 km od osi drogi startowej lotniska, po obu stronach tej drogi;

Drony, lampiony, sztuczne ognie, lasery i inne źródła światła

W nawiązaniu do rosnącej ilości incydentów lotniczych, polegających na puszczaniu lampionów, balonów, fajerwerków, świateł lasera, oraz dronów Port Lotniczy Łódź informuje, że zgodnie z zapisami prawa lotniczego należy wcześniej uzyskać zgodę instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego.

Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronach: